МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

На 16.02.2019 г. от 09.00 часа ще се проведат областните кръгове на олимпиадите по:

  • история и цивилизация. Училища-домакини: ОУ "Хр. Павлович" - Дупница и ОУ "Проф. М. Дринов" - Кюстендил.
  • испански език. Училище-домакин: СУ "Св. П. Хилендарски" - Дупница.
  • информатика. Училище-домакин: ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил.

Ученици от Гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница участваха със своя разработка по математика в Ученическа научна сесия по математика на Ученическия институт към БАН по случай 145 години от създаването на БАН

На 17.10.2014 г. учениците Велиана Десподова, Йоанна Евгениева, Христина Димитрова, Емилио Метушев и Матей Попниколов от 10 а клас – пририодоматематически профил „Математика" с научен ръководител госпожа Елка Кирилова – старши учител по математика Гимназия „Христо Ботев", взеха участие в Ученическа научна сесия по математика на Ученическия институт към БАН по случай 145 години от създаването на БАН.

Учениците бяха поканени да представят чрез постер своята разработка „Забележителни точки в триъгълник и разстояния между тях". Общата оценка на журито на БАН е 38 точки от 50 възможни, което е един отличен резултат на учениците, които за първи път работят в екип по поставен математически проблем. Учениците работиха върху разработката през изминалата лятна ваканция и действително изследванията и анализите на поставения проблем са на едно ниво, което надгражда знанията от училищния курс. Разработката е в обем от 27 страници, като задължително условие при участието в Научната сесия бе да бъде изготвено резюме върху темата на английски език, което показа едно завидно владеене на английски език на учениците и използване на специфични математически термини от техническия английски както и прилагане на знанията и уменията им по информационни технологии. За отличното си представяне учениците получиха сертификати.

Първата Ученическа научна сесия бе открита от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров.

Акад. Петър Кендеров, който е един от инициаторите на създаването на Ученическия институт към БАН и доц. д-р Евгения Сендова са се срещнали и разговаряли с учениците и са им пожелали и насърчили това да не е първата и последната научна разработка за тях, защото това е едно много добро начало за по-нататъшна научна и изследователска дейност в областта на математиката.

Своята разработка учениците ще представят и пред учителите по математика на организиран открит урок през м. ноември 2014 г.