МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Съгласно Заповед № РД09-642/12.03.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-683/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за учениците от V до XII клас от училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Кюстендил да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.

 

 

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика.

Публикувано на 09.03.2021 г.

Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва:

1. На 19 март 2021 г. от 12:00 до 17:00 часа трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.

2. Участниците да организират преките си задължения в училищата, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.

3. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

Ученици от Гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница участваха със своя разработка по математика в Ученическа научна сесия по математика на Ученическия институт към БАН по случай 145 години от създаването на БАН

На 17.10.2014 г. учениците Велиана Десподова, Йоанна Евгениева, Христина Димитрова, Емилио Метушев и Матей Попниколов от 10 а клас – пририодоматематически профил „Математика" с научен ръководител госпожа Елка Кирилова – старши учител по математика Гимназия „Христо Ботев", взеха участие в Ученическа научна сесия по математика на Ученическия институт към БАН по случай 145 години от създаването на БАН.

Учениците бяха поканени да представят чрез постер своята разработка „Забележителни точки в триъгълник и разстояния между тях". Общата оценка на журито на БАН е 38 точки от 50 възможни, което е един отличен резултат на учениците, които за първи път работят в екип по поставен математически проблем. Учениците работиха върху разработката през изминалата лятна ваканция и действително изследванията и анализите на поставения проблем са на едно ниво, което надгражда знанията от училищния курс. Разработката е в обем от 27 страници, като задължително условие при участието в Научната сесия бе да бъде изготвено резюме върху темата на английски език, което показа едно завидно владеене на английски език на учениците и използване на специфични математически термини от техническия английски както и прилагане на знанията и уменията им по информационни технологии. За отличното си представяне учениците получиха сертификати.

Първата Ученическа научна сесия бе открита от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров.

Акад. Петър Кендеров, който е един от инициаторите на създаването на Ученическия институт към БАН и доц. д-р Евгения Сендова са се срещнали и разговаряли с учениците и са им пожелали и насърчили това да не е първата и последната научна разработка за тях, защото това е едно много добро начало за по-нататъшна научна и изследователска дейност в областта на математиката.

Своята разработка учениците ще представят и пред учителите по математика на организиран открит урок през м. ноември 2014 г.