МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Ученици от Гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница участваха със своя разработка по математика в Ученическа научна сесия по математика на Ученическия институт към БАН по случай 145 години от създаването на БАН

На 17.10.2014 г. учениците Велиана Десподова, Йоанна Евгениева, Христина Димитрова, Емилио Метушев и Матей Попниколов от 10 а клас – пририодоматематически профил „Математика" с научен ръководител госпожа Елка Кирилова – старши учител по математика Гимназия „Христо Ботев", взеха участие в Ученическа научна сесия по математика на Ученическия институт към БАН по случай 145 години от създаването на БАН.

Учениците бяха поканени да представят чрез постер своята разработка „Забележителни точки в триъгълник и разстояния между тях". Общата оценка на журито на БАН е 38 точки от 50 възможни, което е един отличен резултат на учениците, които за първи път работят в екип по поставен математически проблем. Учениците работиха върху разработката през изминалата лятна ваканция и действително изследванията и анализите на поставения проблем са на едно ниво, което надгражда знанията от училищния курс. Разработката е в обем от 27 страници, като задължително условие при участието в Научната сесия бе да бъде изготвено резюме върху темата на английски език, което показа едно завидно владеене на английски език на учениците и използване на специфични математически термини от техническия английски както и прилагане на знанията и уменията им по информационни технологии. За отличното си представяне учениците получиха сертификати.

Първата Ученическа научна сесия бе открита от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров.

Акад. Петър Кендеров, който е един от инициаторите на създаването на Ученическия институт към БАН и доц. д-р Евгения Сендова са се срещнали и разговаряли с учениците и са им пожелали и насърчили това да не е първата и последната научна разработка за тях, защото това е едно много добро начало за по-нататъшна научна и изследователска дейност в областта на математиката.

Своята разработка учениците ще представят и пред учителите по математика на организиран открит урок през м. ноември 2014 г.