МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Световният ден за борба с тормоза в училищата от Кюстендилска област

На 25 февруари учители и ученици от 30 училища на територията на област Кюстендил отбелязаха Световния ден за борба с тормоза в училище, известен още като Ден на розовата фланелка. Изборът на розово в този случай не е свързано с модни тенденции, а е в подкрепа на жертвите на агресия – физическа или вербална – в училище. Насилието от деца над деца е изключително сериозен проблем, значимостта на който се определя както от неговото разпространение, така и от тежките последици, които може да окаже върху детското и юношеското развитие.

 


Учителите и учениците от област Кюстендил казаха “ Не на тормоза в училище“ по различни начини, но посланието беше, че разбирателството,уважението и приятелството трябва да са определящи във взаимоотношенията в българското училище. Проведени бяха беседи, срещи с представители на институции, имащи отношение към училищните проблеми, изготвени плакати, подредени изложби, изпяти много песни, пуснати розови балони и носени розови лентички в знак на съпричастност към жертвите на насилие. Част от учениците изобразиха хванати за ръце в дворовете на своите училища големи розови сърца, за да кажат, че не агресията, а доброто и приятелството са важни в човешките взаимоотношения. Други, водени от идеята да премахнат насилието в училище, обсъдиха и приеха харта за ценностите и правилата в училище.
Насилието в училище е проблем, но най- добрият лек е да говорим за него, а не да бъдем негови мълчаливи свидетели. Затова се искат взаимни усилия, нужно е в процеса на възпитание на подрастващите да участват активно и семейството, и училището, и обществото. В Деня на розовата фланелка учениците изразиха своята позиция, а възрастните трябва да ги подкрепят, защото всяко дете има право да бъде щастливо, да израсне и учи в спокойна среда.