МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

На 16.02.2019 г. от 09.00 часа ще се проведат областните кръгове на олимпиадите по:

  • история и цивилизация. Училища-домакини: ОУ "Хр. Павлович" - Дупница и ОУ "Проф. М. Дринов" - Кюстендил.
  • испански език. Училище-домакин: СУ "Св. П. Хилендарски" - Дупница.
  • информатика. Училище-домакин: ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил.

Световният ден за борба с тормоза в училищата от Кюстендилска област

На 25 февруари учители и ученици от 30 училища на територията на област Кюстендил отбелязаха Световния ден за борба с тормоза в училище, известен още като Ден на розовата фланелка. Изборът на розово в този случай не е свързано с модни тенденции, а е в подкрепа на жертвите на агресия – физическа или вербална – в училище. Насилието от деца над деца е изключително сериозен проблем, значимостта на който се определя както от неговото разпространение, така и от тежките последици, които може да окаже върху детското и юношеското развитие.

 


Учителите и учениците от област Кюстендил казаха “ Не на тормоза в училище“ по различни начини, но посланието беше, че разбирателството,уважението и приятелството трябва да са определящи във взаимоотношенията в българското училище. Проведени бяха беседи, срещи с представители на институции, имащи отношение към училищните проблеми, изготвени плакати, подредени изложби, изпяти много песни, пуснати розови балони и носени розови лентички в знак на съпричастност към жертвите на насилие. Част от учениците изобразиха хванати за ръце в дворовете на своите училища големи розови сърца, за да кажат, че не агресията, а доброто и приятелството са важни в човешките взаимоотношения. Други, водени от идеята да премахнат насилието в училище, обсъдиха и приеха харта за ценностите и правилата в училище.
Насилието в училище е проблем, но най- добрият лек е да говорим за него, а не да бъдем негови мълчаливи свидетели. Затова се искат взаимни усилия, нужно е в процеса на възпитание на подрастващите да участват активно и семейството, и училището, и обществото. В Деня на розовата фланелка учениците изразиха своята позиция, а възрастните трябва да ги подкрепят, защото всяко дете има право да бъде щастливо, да израсне и учи в спокойна среда.