МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

ЗА УЧИТЕЛИТЕ, КОИТО ВДЪХНОВЯВАТ

Министерство на образованието и науката организира първи национален конкурс за учители "Иноватори в образованието".  Целта на конкурса е:

- да се стимулират и подкрепят учителите, за които работата е мисия, които са креативни, въодушевяват младите хора за постижения, творят, създават култура за иновации, реализират идеи и са лидери на промяната;

- да получат признание и възможност за популяризиране на опита си учители и директори, които са променили чрез своята ежедневна работа, мислене, отношение и ценности, нагласите за учене, постиженията, провокирали са любознателността на своите ученици и са им създали условия за нови житейски и професионални перспективи.

Номинирани за участие в конкурса могат да бъдат работещи в училищата:
- Учители
- Учителски екипи
- Директори
- Управленски училищни екипи.

Номинациите са в три категории:
- Учители и учителски екипи, които са вдъхновили за постижения учениците в учебната работа, включително чрез промяна на училищната среда.
- Учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни.
- Директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения.

Регламент на конкурса

Формуляр за директори и управленски училищни екипи

Формуляр за учители и учителски екипи

Декларация информираност и съгласие награждаване

Писмо на министъра на образованието и науката относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища.

Предстоящо

Ученици на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” – стипендианти на конкурса „1000 стипендии” на Фондация „Комунитас”

На емблематичнта дата 01.11.2015г.– Деня на народнте будители, на сайта на Проекта „1000 стипендии” към Фондация „Комунитас” бяха публикувани официалните резултати с класираните ученци стипендианти по програмата. Езикова гимназия има своите продължители на традициите на Възрожденската епоха – с будна съвест и пиетет към словото. Шестима ученици спечелиха стипендии в различни области, като специално трябва да бъде отбелязана извоюваната изключителна стипендия на Станислава Ризова в областта „Театрално и филмово изкуство”. Стипендията е признание за превърналата се вече в традиция театрална дейност на училището, в която като част от театралното студио важна роля заема Станислава. Ученичката от 12 клас е автор и режисьор на две постановки. Ще припомним грандиозното изпълнение в Кюстендилския театър на организираната съвместно с Японското посолство в България пиеса „Принцеса Кагуя” и пиесата „Принцът”, в която Станислава се превъплъти и в една от водещите роли.


В областта „Литература” основни стипендии печелят Велислав Иванов – 12 клас, Георги Христов – 11клас, Надежда Иванова – 8 клас, Елина Иванова от 11 клас печели поощрителна стипендия. Литературните успехи на Велислав, Георги и Елина с безспорни, доказани през годините с многобройни призови места на областни и национални олимпиади и състезания по български език и литература.Творческото вдъхновение и словото са тяхното „оръжие”, с което в духа на будителската епоха изразяват своята активна гражданска позиция, разкриват своя талант и вдъхновение. Георги и Елина са стипендианти в националня конкурс за втора поредна година.
Основна стипендия в областта „Физика и астрономия” печели и Томислав Скандалиев – ученик от 9 клас на Езикова гимназия. Младият физик изобретател също доказва знанията си в областта за втора поредна година.
Проектът „1000 стипендии” е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас, като в него може да се включи всеки ученик от тази възрастова група. За участието е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. Мисията на проекта е да създаде условия за социална мобилност чрез образованието. За своя водеща ценност проектът издига книгата и четенето, противопоставяйки се срещу плагиатството.
Националният конкурс се провежда в два етапа - първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите, а с достигналите до втори кръг се провеждат индивидуални интервюта.
Размерът на стипендията подпомага научните занимания на учениците: изключителната стипендия се състои от 1000 лева за цялата година и 400лева под формата на кредит за книги; основната стипендия е в размер на 500лева за цялата учебна година и 200лева – кредит за книги; поощрителната стипендия е в размер на 200 лева под формата на кредит за книги. Всички стипендианти могат да провеждат писмени консултации с видни български учени и специалсти.
В бездуховността и ценностната анархия на нашата съвременност постиженията на учениците на Езикова гимназия са доказателство на утвърдената през годините народна мъдрост, че с усилие, труд и постоянство успехът е неизбежен. Но най-големият успех е живият научен дух, който прави учениците достойни наследници на д-р Петър Берон – патрона на Езикова гимназия. И признанието за неуморния труд на техните учители.
Пожелаваме им нови творчески успехи и дръзновение!