МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

ПОКАНА по проект „Подкрепа за успех“

Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

Бланка на проекта - образец

Автобиография - образец


 

Националната програма „Заедно за всяко дете“- 2019

Основен приоритет в работата на Регионално управление на образованието - Кюстендил е обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, както и осигуряване на равен достъп до образование на всички деца и ученици.

Чрез участие на Регионално управление на образованието – Кюстендил в Националната програма „Заедно за всяко дете“- 2019 на Министерство на образованието и науката се цели подобряване на комуникацията между представителите на различните институции, участващи в екипите за обхват, реализиране на ефективна комуникация с обществеността, публичност на процеса по обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система, както и включване на родители/семейства в процеса, като ги приобщим и ангажираме със съвместни дейности.

Прочети още...

Предстоящо

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година 

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.

Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2020 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2020/2021 година

Списък на училищата в област Кюстендил, които ще осъществяват държавен план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО за учебната 2020/2021 година

Ученици на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” – стипендианти на конкурса „1000 стипендии” на Фондация „Комунитас”

На емблематичнта дата 01.11.2015г.– Деня на народнте будители, на сайта на Проекта „1000 стипендии” към Фондация „Комунитас” бяха публикувани официалните резултати с класираните ученци стипендианти по програмата. Езикова гимназия има своите продължители на традициите на Възрожденската епоха – с будна съвест и пиетет към словото. Шестима ученици спечелиха стипендии в различни области, като специално трябва да бъде отбелязана извоюваната изключителна стипендия на Станислава Ризова в областта „Театрално и филмово изкуство”. Стипендията е признание за превърналата се вече в традиция театрална дейност на училището, в която като част от театралното студио важна роля заема Станислава. Ученичката от 12 клас е автор и режисьор на две постановки. Ще припомним грандиозното изпълнение в Кюстендилския театър на организираната съвместно с Японското посолство в България пиеса „Принцеса Кагуя” и пиесата „Принцът”, в която Станислава се превъплъти и в една от водещите роли.


В областта „Литература” основни стипендии печелят Велислав Иванов – 12 клас, Георги Христов – 11клас, Надежда Иванова – 8 клас, Елина Иванова от 11 клас печели поощрителна стипендия. Литературните успехи на Велислав, Георги и Елина с безспорни, доказани през годините с многобройни призови места на областни и национални олимпиади и състезания по български език и литература.Творческото вдъхновение и словото са тяхното „оръжие”, с което в духа на будителската епоха изразяват своята активна гражданска позиция, разкриват своя талант и вдъхновение. Георги и Елина са стипендианти в националня конкурс за втора поредна година.
Основна стипендия в областта „Физика и астрономия” печели и Томислав Скандалиев – ученик от 9 клас на Езикова гимназия. Младият физик изобретател също доказва знанията си в областта за втора поредна година.
Проектът „1000 стипендии” е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас, като в него може да се включи всеки ученик от тази възрастова група. За участието е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. Мисията на проекта е да създаде условия за социална мобилност чрез образованието. За своя водеща ценност проектът издига книгата и четенето, противопоставяйки се срещу плагиатството.
Националният конкурс се провежда в два етапа - първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите, а с достигналите до втори кръг се провеждат индивидуални интервюта.
Размерът на стипендията подпомага научните занимания на учениците: изключителната стипендия се състои от 1000 лева за цялата година и 400лева под формата на кредит за книги; основната стипендия е в размер на 500лева за цялата учебна година и 200лева – кредит за книги; поощрителната стипендия е в размер на 200 лева под формата на кредит за книги. Всички стипендианти могат да провеждат писмени консултации с видни български учени и специалсти.
В бездуховността и ценностната анархия на нашата съвременност постиженията на учениците на Езикова гимназия са доказателство на утвърдената през годините народна мъдрост, че с усилие, труд и постоянство успехът е неизбежен. Но най-големият успех е живият научен дух, който прави учениците достойни наследници на д-р Петър Берон – патрона на Езикова гимназия. И признанието за неуморния труд на техните учители.
Пожелаваме им нови творчески успехи и дръзновение!