МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Публично четене „Най-обичам“ – четене на любими текстове с ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница

В изпълнение на дейности от Училищния план за насърчаване и повишаване на грамотността на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница на 16.11.2015 г. се проведе публично четене „Най-обичам – четене на любими текстове“ на площада в града от 14:00 часа. Негов инициатор и организатор е госпожа Павлина Кьосева – старши учител по български език и литература. Учениците четоха любими текстове, сред които откъси от приказки, стихотворения на Христо Ботев, откъси от повестта „Немили-недраги“ от Иван Вазов – любим художествен текст на момчетата от седми клас. Най –малкият участник в публичната проява бе ученичка от втори клас – Божидара Емил Иванова.


Момичетата и момчетата, които четоха любимите си текстове, и тези, които се присъединиха към кръга на четящите, изразиха мнение, че четенето развива мисленето и въображението, разширява и задълбочава творческите възможности на децата, повишава грамотността. Четящият човек има по-пъстра и многообразна реч, което въздейства положително върху неговата самооценка и оценката на другите за него.
Девизът на учениците бе изречен на висок глас от всички в края на проявата - „Чети, за да си свободен“. За да направят съпричастни към тяхната кауза и минувачите по площада, участниците в публичната проява раздадоха копия от любимите си художествени текстове.