МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Съгласно Заповед № РД09-642/12.03.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-683/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за учениците от V до XII клас от училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Кюстендил да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.

 

 

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика.

Публикувано на 09.03.2021 г.

Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва:

1. На 19 март 2021 г. от 12:00 до 17:00 часа трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.

2. Участниците да организират преките си задължения в училищата, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.

3. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

Творческа среща с детския писател Панчо Панчев – Дядо Пънч

На 09 декември 2015 година от 14:00 часа в голямата зала на Народно читалище „Братство 1869“ се състоя творческа среща с детския писател Панчо Панчев – Дядо Пънч. Организатори на срещата са Регионален инспекторат по образованието - Кюстендил, Обединен детски комплекс, със съдействието на детски отдел на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ и Народно читалище „Братство 1869“. Тя е интересна и своеобразна част от Националната седмица на четенето, иницирана от Министерството на образованието и науката.


На срещата присъстваха ученици от НУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Кюстендил, основни училища и детски градини на територията на града. Представен беше откъс от пиесата на Дядо Пънч „Снежанка“ от театралната школа към ОДК с ръководител актрисата Йорданка Попмилачкова.
Детският автор Панчо Панчев представи пред малчуганите кратък рецитал от свои стихотворения и гатанки. Отговорите на гатанките всички децата произнасяха задно в хор, с което доказаха, че са умни и досетливи.
Всеки човек, малък или голям, се докосва до изкуството по различни причини – едни го правят за удоволствие, други, за да получат знание, да потърсят и намерят отговори. Децата, които четат, които са творци, един ден ще бъдат хора, които мислят, които притежават благородство и интелект.Четенето, и артистичността, и писането, се случват според мярата на сърцето. А сърцето на госта на кюстендилските деца се оказа, че е голямо и отворено за тях. Писателят Панчо Панчев, популярен като Дядо Пънч, е един от най-атрактивните и обичани детски писатели. Автор е на десетки пиеси, поставяни в различни театри в страната и чужбина. Освен като драматург е известен и като писател, като особено голям дял в творчеството му заема посветеното на децата. Получавал е много награди, но най-важната е оценката на малките зрители и читатели. Затова той гостува в училища, детски градини и читалища, защото според него най-голямо удовлетворение за всеки творец, е контактът му с неговата публика.