МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Съгласно Заповед № РД09-642/12.03.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-683/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за учениците от V до XII клас от училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Кюстендил да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.

 

 

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика.

Публикувано на 09.03.2021 г.

Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва:

1. На 19 март 2021 г. от 12:00 до 17:00 часа трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.

2. Участниците да организират преките си задължения в училищата, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.

3. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

НАГРАДЕНИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО“

По предложение на Методическото обединение на учителите по български език и литература и по история и цивилизация Педагогическият съвет на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница обяви училищен литературен конкурс за създаване на авторски текстове, посветени на 3 март – Национален празник на България. Темата на конкурса беше „С България в сърцето“ или „Какво е за мен 3 март?“. Участваха 35 творби на ученици от първа и втора възрастова група.


Сред учениците от І – ІV клас журито в състав председател: Славчо Бонев и членове: Сашка Борисова, Людмила Темелакиева и Радка Янева отличи с І място – Виктория Викторова Пенчева, ІV б клас за стихотворението „Трети март“; с II място – Мариса Миленова Миланова, ІІ д клас за стихотворението „Васил Левски“ и с III място – Божидар Димитров Мирчев, ІІІ г клас за съчинението „Какво е за мен Трети март?“. Във втора възрастова група, V – VII клас, на I място бе класирана Ангела Илиян Миланова, V а клас за стихотворението „Нашата свобода“; на II място – Бисер Бисеров Шарлачки, VІІ в клас за съчинението „Какво е за мен Трети март?“, а на III място е Стефан Златков Глухарски, VІІ в за стихотворението „Трети март“. В трета възрастова група, IX – XII клас I място, II място и III място не се присъждат.
Класираните получиха своите грамоти и книгата „Да пишем правилно“ на училищното тържество за 3 март. На десет от участниците в конкурса бяха раздадени грамоти като поощрение за добре написана творба. Единадесет ученици от I д клас предадоха за журиране 12 рисунки и един текст, посветени на Трети март, което донесе на класа грамота за най-масово участие.