МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

НАГРАДЕНИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО“

По предложение на Методическото обединение на учителите по български език и литература и по история и цивилизация Педагогическият съвет на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница обяви училищен литературен конкурс за създаване на авторски текстове, посветени на 3 март – Национален празник на България. Темата на конкурса беше „С България в сърцето“ или „Какво е за мен 3 март?“. Участваха 35 творби на ученици от първа и втора възрастова група.


Сред учениците от І – ІV клас журито в състав председател: Славчо Бонев и членове: Сашка Борисова, Людмила Темелакиева и Радка Янева отличи с І място – Виктория Викторова Пенчева, ІV б клас за стихотворението „Трети март“; с II място – Мариса Миленова Миланова, ІІ д клас за стихотворението „Васил Левски“ и с III място – Божидар Димитров Мирчев, ІІІ г клас за съчинението „Какво е за мен Трети март?“. Във втора възрастова група, V – VII клас, на I място бе класирана Ангела Илиян Миланова, V а клас за стихотворението „Нашата свобода“; на II място – Бисер Бисеров Шарлачки, VІІ в клас за съчинението „Какво е за мен Трети март?“, а на III място е Стефан Златков Глухарски, VІІ в за стихотворението „Трети март“. В трета възрастова група, IX – XII клас I място, II място и III място не се присъждат.
Класираните получиха своите грамоти и книгата „Да пишем правилно“ на училищното тържество за 3 март. На десет от участниците в конкурса бяха раздадени грамоти като поощрение за добре написана творба. Единадесет ученици от I д клас предадоха за журиране 12 рисунки и един текст, посветени на Трети март, което донесе на класа грамота за най-масово участие.