МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Национално външно оценяване (НВО) в VII клас по математика в област Кюстендил

Днес на националното външно оценяване (НВО) в VII клас по математика от 913 седмокласника от област Кюстендил се явиха 855, от тях по втори модул са работили 650. Изпитът се проведе в 26 училища от областта, като бяха ангажирани 305 квестори. Няма установени нарушение по време на оценяването.
Резултатите от НВО в VII клас по български език и литература и по математика ще бъдат обявени до 3 юни 2016 г.