МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

ЗА УЧИТЕЛИТЕ, КОИТО ВДЪХНОВЯВАТ

Министерство на образованието и науката организира първи национален конкурс за учители "Иноватори в образованието".  Целта на конкурса е:

- да се стимулират и подкрепят учителите, за които работата е мисия, които са креативни, въодушевяват младите хора за постижения, творят, създават култура за иновации, реализират идеи и са лидери на промяната;

- да получат признание и възможност за популяризиране на опита си учители и директори, които са променили чрез своята ежедневна работа, мислене, отношение и ценности, нагласите за учене, постиженията, провокирали са любознателността на своите ученици и са им създали условия за нови житейски и професионални перспективи.

Номинирани за участие в конкурса могат да бъдат работещи в училищата:
- Учители
- Учителски екипи
- Директори
- Управленски училищни екипи.

Номинациите са в три категории:
- Учители и учителски екипи, които са вдъхновили за постижения учениците в учебната работа, включително чрез промяна на училищната среда.
- Учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни.
- Директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения.

Регламент на конкурса

Формуляр за директори и управленски училищни екипи

Формуляр за учители и учителски екипи

Декларация информираност и съгласие награждаване

Писмо на министъра на образованието и науката относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища.

Предстоящо

Информация за резултатите от НВО по български език и литература и по математика в седми клас за област Кюстендил

В област Кюстендил учениците, завършващи седми клас, са 913. От тях на национално външно оценяване по български език и литература са се явили 864 седмокласници, което е 94,6% от общия брой. На национално външно оценяване по математика са се явили 855 ученици, което е 93,6% от общия брой.
Броят на седмокласниците, които са се явили и на двата изпита, е 848. Скалата за оценяване на първия модул тази година е 16 точки за среден, а 65 за отличен. При вярно решен втори модул се добавят още 35 точки. Общо 100 точки може да получи ученик, успешно решил и двата модула. Учениците със слаби оценки са 36.6%. Учениците, които са получили оценки 3.00 и над 3,00 и по двата предмета и могат да кандидатстват в профилираните и професионалните гимназии са 538 ученици, което е 63% от общия брой ученици, явили се на приемните изпити.


Средният успех от приемния изпит по български език и литература за област Кюстендил е Добър 3,911. Средният успех от приемния изпит по математика за област Кюстендил е Среден 3,147.
Постигнатите резултати по български език и литература са както следва: слаби оценки - 16,09%; средни – 14,35%; добри – 36,69; много добри - 30,21%; отлични – 2,66%. Пълни отлични оценки няма.
Постигнатите резултати по математика са както следва: слаби оценки - 35,67%; средни – 24,56%; добри – 30,64; много добри - 8,65%; отлични – 0,47%. Пълни отлични оценки няма.
Утвърденият държавен план прием за учебната 2016/2017 година в област Кюстендил е 24 паралелки с общо 624 места. От тях 10 паралелки са в професионалните гимназии с 260 места и 14 паралелки са в профилираните гимназии с 364 места.
Оценката от първия модул се включва като текуща оценка за ученика по решение на учителя. С резултатите по български език и литература и по математика учениците ще могат да кандидатстват за прием в държавни и общински училища след VΙΙ кла, ако оценката по всеки предмет е поне 3,00. Документите за участие в първи и трети етап на класиране се подават от 16 до 21 юни2016 година в училищата гнезда, които за област Кюстендил са ОУ „Св.св.Кирил и Методий“- Кюстендил и ОУ „Христаки Павлович“ – гр. Дупница. Достатъчно е да се подаде заявление само в едно от гнездата, тъй като класирането се извършва от РИО.