МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

На 16.02.2019 г. от 09.00 часа ще се проведат областните кръгове на олимпиадите по:

  • история и цивилизация. Училища-домакини: ОУ "Хр. Павлович" - Дупница и ОУ "Проф. М. Дринов" - Кюстендил.
  • испански език. Училище-домакин: СУ "Св. П. Хилендарски" - Дупница.
  • информатика. Училище-домакин: ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил.

Информация за резултатите от НВО по български език и литература и по математика в седми клас за област Кюстендил

В област Кюстендил учениците, завършващи седми клас, са 913. От тях на национално външно оценяване по български език и литература са се явили 864 седмокласници, което е 94,6% от общия брой. На национално външно оценяване по математика са се явили 855 ученици, което е 93,6% от общия брой.
Броят на седмокласниците, които са се явили и на двата изпита, е 848. Скалата за оценяване на първия модул тази година е 16 точки за среден, а 65 за отличен. При вярно решен втори модул се добавят още 35 точки. Общо 100 точки може да получи ученик, успешно решил и двата модула. Учениците със слаби оценки са 36.6%. Учениците, които са получили оценки 3.00 и над 3,00 и по двата предмета и могат да кандидатстват в профилираните и професионалните гимназии са 538 ученици, което е 63% от общия брой ученици, явили се на приемните изпити.


Средният успех от приемния изпит по български език и литература за област Кюстендил е Добър 3,911. Средният успех от приемния изпит по математика за област Кюстендил е Среден 3,147.
Постигнатите резултати по български език и литература са както следва: слаби оценки - 16,09%; средни – 14,35%; добри – 36,69; много добри - 30,21%; отлични – 2,66%. Пълни отлични оценки няма.
Постигнатите резултати по математика са както следва: слаби оценки - 35,67%; средни – 24,56%; добри – 30,64; много добри - 8,65%; отлични – 0,47%. Пълни отлични оценки няма.
Утвърденият държавен план прием за учебната 2016/2017 година в област Кюстендил е 24 паралелки с общо 624 места. От тях 10 паралелки са в професионалните гимназии с 260 места и 14 паралелки са в профилираните гимназии с 364 места.
Оценката от първия модул се включва като текуща оценка за ученика по решение на учителя. С резултатите по български език и литература и по математика учениците ще могат да кандидатстват за прием в държавни и общински училища след VΙΙ кла, ако оценката по всеки предмет е поне 3,00. Документите за участие в първи и трети етап на класиране се подават от 16 до 21 юни2016 година в училищата гнезда, които за област Кюстендил са ОУ „Св.св.Кирил и Методий“- Кюстендил и ОУ „Христаки Павлович“ – гр. Дупница. Достатъчно е да се подаде заявление само в едно от гнездата, тъй като класирането се извършва от РИО.