МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

 

В периода от 14.12.2018 г. до 19.02.2019 г. в област Кюстендил ще се проведат общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година, съгласно определения график.

  4

Утвърдени графици за провеждане на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии за учебната 2018/2019 година.


На вниманието на РАБОТОДАТЕЛИ и ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ от ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ!

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2019 година.

Заявка за държавен план-прием на ученици в VIII клас за обучение по специалности от професии за учебната 2019/2020 година

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДПП

Предстоящо

На 16.02.2019 г. от 09.00 часа ще се проведат областните кръгове на олимпиадите по:

  • история и цивилизация. Училища-домакини: ОУ "Хр. Павлович" - Дупница и ОУ "Проф. М. Дринов" - Кюстендил.
  • испански език. Училище-домакин: СУ "Св. П. Хилендарски" - Дупница.
  • информатика. Училище-домакин: ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ НА УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА

Броят на зрелостниците от област Кюстендил, участвали в държавен зрелостен изпит по български език и литература е 820. Осемстотин петдесет и четири са зрелостниците, явили се на втори държавен зрелостен изпит, разпределени по предмети, както следва: математика – 63, история и цивилизация – 25, география и икономика – 252, физика и астрономия – 2, биология и здравно образование – 262, химия и опазване на околната среда – 2, философски цикъл – 90, английски език – 154, испански език – 4.


Броят на анулираните работи е 9, от които по български език и литература – 3, по география и икономика – 3 и 3 по биология и здравно образование.
В държавен зрелостен изпит по желание на ученика /математика/ участва един зрелостник.
Средният успех за областта по предмети е както следва:
• Български език и литература – добър 3,97
• Математика – добър 4,38
• История и цивилизация – добър 3,60
• География и икономика – среден 3,37
• Физика и астрономия – мн. добър 4,99
• Биология и здравно образование – добър 3,92
• Химия и опазване на околната среда – мн. добър 4,59
• Философски цикъл – добър 3,92
• Английски език – мн. добър 4,89
• Испански език – отличен 5,55
Общият среден успех от държавните зрелостни изпити, сесия май-юни на учебната 2015/2016 година е добър 3,97. Пет училища са постигнали успех по-висок от средния за областта – ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, Гимназия "Христо Ботев" – Дупница, СОУ "Св. Пайсий Хилендарски"– Дупница, ЕГ "Д-р Петър Берон" – Кюстендил и ПГИМ "Йордан Захариев" – Кюстендил. С най-ниска успеваемост са зрелостниците от ПГСС "Св. Климент Охридски" – Кюстендил и ПГЛП „Владимир Димитров-Майстора“ – Кюстендил.
Средният успех по български език и литература е с 0,20 стотни по-нисък от средният успех по предмета за страната (4,17), което подрежда нашата област на 20 място. Резултатът по български език и литература е с десет стотни по-нисък в сравнение с миналата учебна година.
По-висок среден успех от средния успех за страната е постигнат по предметите физика и астрономия и по испански език.
Резултатите са съизмерими с резултатите, регистрирани през миналата учебна година.
В сравнение със средния успех за областта, регистриран през миналата учебна година се наблюдава спад в средния успех по предметите математика, философски цикъл, химия и опазване на околната среда, история и цивилизаци и испански език.
По-висок среден брой точки спрямо предходната година са регистрирани по предметите биология и здравно образование и английски език. Средният успех по предмета география и икономика е с една стотна по-висок от успеха през миналата учебна година.
Броят на отличните оценки по български език и литература е 71, а на слабите – 102.
Сто и четири са отличните оценки от втори държавен зрелостен изпит, а слабите са 156.
Слабите оценки, получени на държавните зрелостни изпити са 258 (15%), средните – 416 (25%), добрите – 486 (29%), много добрите – 330 (20%) и отличните – 176 (11%).
Трима зрелостници са постигнали максимален брой точки (100) по математика – 2 от втори ДЗИ и 1 от ДЗИ по желание. Един зрелостник е с 0 точки по български език и литература.
Петдесет и девет ученици са получили слаби оценки и на двата държавни зрелостни изпита. Отлични оценки на двата държавни зрелостни изпита са получили 45 зрелостници.
Оценка 6,00 са постигнали 15 ученици, от които 2-ма са с пълни шестици на два зрелостни изпита.