МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Национално външно оценяване в Х клас

От 10 до14 юни 2019 г. (по график) - Оценяване на дигиталните компетентности