МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Предстоящо

Свободни работни места 2019

Длъжност Брой места Член от Кодекса на труда Училище/ детска градина/ обслужващо звено Краен срок
Учител начален етап 1 чл.68, ал.1, т.3 НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица 30.08.2019
Възпитател 1 чл.68, ал.1, т.1 НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица 30.08.2019
Старши учител начален етап 1 чл.68, ал.1, т.1 Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил 10.06.2019
Учител практическо обучение 1 чл.68, ал.1, т.3 ПГЛП "Вл. Димитров-Майстора" - Кюстендил 30.05.2019
Учител 1 чл.68, ал.1, т.3 ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил 10.05.2019
Възпитател 1 чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно 08.05.2019
Главен счетоводител 1 чл.68, ал.1, т.3 НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица 03.05.2019
Учител в прогимназиален етап ФВС 1 чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Хр. Ботев" - Невестино 29.04.2019
Учител по ИИ, технологии и предприемачество 1 чл.70 СУ "Хр. Ботев" - Бобов дол 11.04.2019
Учител в начален етап 1 чл.68, ал.1, т.3 Пето ОУ "Хр. Ботев" - Кюстендил 07.04.2019
Помощник на учителя 0,5 чл.68, ал.1, т.1 Пето ОУ "Хр. Ботев" - Кюстендил 07.04.2019
Учител начален етап с английски език 1   НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица 26.03.2019
Възпитател 1 чл.68, ал.1, т.1 НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица 22.03.2019
Учител в начален етап 1 чл.68, ал.1, т.3 Пето ОУ "Хр. Ботев" - Кюстендил 15.03.2019
Шофьор на автобус кат.Д 1   ОУ "Хр. Ботев" - Невестино 15.03.2019
Учител 1-4 клас 1   СУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница 28.02.2019
Социален работник 1   СУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница 28.02.2019
Образователен медиатор 1 чл.68, ал.1, т.1
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица
28.02.2019
Учител по руски език 1 чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно  
Учител ЦОУД 1 чл.67, ал.1, т.2 ОУ "Проф. М. Дринов" - Кюстендил 25.02.2019
Работник кухня 1 чл.68, ал.1, т.3 НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица 19.02.2019
Учител по математика 1 чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно  
Учител ЦДО 1 чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно  
Организатор обучение 1 чл.68, ал.1, т.2 ОУ "Проф. М. Дринов" - Кюстендил 07.02.2019
Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по английски език 1 чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Кюстендил 06.02.2019
Касиер-домакин 1 чл.70 СУ "Хр. Ботев" - Бобов дол 04.02.2019
Учител начален етап с английски език 1 чл.68, ал.1, т.1 НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица 25.01.2019
чител по музика 144 часа чл.68, ал.1, т.2 и чл.70, ал.1 ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил 18.01.2019
Учител по БЕЛ 1 чл.70 СУ "Хр. Ботев" - Бобов дол 14.01.2019
Старши учител по математика 1 чл.70 ОУ "Проф. М. Дринов" - Кюстендил 11.01.2019
Учител в ЦДО 5-7 клас 1 чл.70, ал.1 ОУ "Хр. Ботев" - Невестино 11.01.2019
Чистач/хигиенист 1   НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица 11.01.2019
Учител в ЦДО 1-4 клас 1 чл.70, ал.1 ОУ "Хр. Ботев" - Невестино 08.01.2019
Помощник на учителя 1 чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Проф. М. Дринов" - Кюстендил 08.01.2019
Пазач-портиер 1 чл.68, ал.1, т.1 и чл.70 ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил 07.01.2019
Учител по история и география 1   СУ "Кл. Охридски" - Дупница 07.01.2019
Общ работник 1 чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Проф. М. Дринов" - Кюстендил 04.01.2019
Завеждащ АС 1 чл.68, ал.1, т.1 Пето ОУ "Хр. Ботев" - Кюстендил 04.01.2019
Учител по ИИ, технологии и предприемачество и музика 1 чл.70 СУ "Хр. Ботев" - Бобов дол 04.01.2019
Учител по БЕЛ   чл.68, ал.1, т.1 ПГХВХТ - Дупница 02.01.2019
Логопед 1 чл.68, ал.1, т.3 ДГ "Мечта" - Кюстендил 02.01.2019

 

Работни места 2018

Работни места 2017

Работни места 2016

Работни места 2015

Работни места 2014