МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Предстоящо

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.

Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2021 година.

Заявка може да свалите от тук. Списъка на училищата от тук.

Процедура за подбор по документи за длъжностите „Ръководител” и „Кариерен консултант”

В Център за кариерно ориентиране (ЦКО)- гр. Кюстендил.

ОБЯВА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Краен срок за подаване на докумнти: 14-дневен срок от публикуването на обявата

СПИСЪК на одобрените кандидати за заемане на длъжностите: „Ръководител на ЦКО“ и "Кариерен консултант“ в Център за кариерно ориентиране – Кюстендил след извършен подбор от ръководител проект и ръководител на МЕСПП